Текуща поддръжка и ремонт на пътни съоръжения, улична и алейна мрежа на територията на СО-район „Сердика“ по обособени позиции: І-ва обособена позиция: Ремонтни дейности по поддръжка на пътни съоръжения, улична и алейна мрежа в кв.“Бенковски“ и  ІІ-ра обособена позиция: Поддръжка и ремонтни дейности на пътни съоръжения, улична и алейна мрежа в кв.“Банишора“, кв.“Орландовци“, кв.“Фондови жилища“ и кв.”Малашевци”.

Информация 9086252 - Дата на публикуване: 28.02.2019г.

ДокументацияДата на публикуване: 28.02.2019г.

Образци Дата на публикуване: 28.02.2019г.

Информация по чл.20, ал. 3 от ЗОПДата на публикуване: 18.03.2019г.

Съобщение по чл.188, ал.2 от ЗОП - Дата на публикуване: 18.03.2019г.

Протокол №РСР19-РД92-6/03.04.2019г. - Дата на публикуване: 18.03.2019г.

Договор №РСР19-ДГ55-11/07.05.2019г. - Дата на публикуване: 06.06.2019г.

Договор №РСР19-ДГ55-12/07.05.2019г. - Дата на публикуване: 06.06.2019г.