Премахване и кастрене на дървесна растителност на територията на СО-район „Сердика“.

Информация ID 9087603 - Дата на публикуване: 18.04.2019г.

Документация - Дата на публикуване: 18.04.2019г.

Образци - Дата на публикуване: 18.04.2019г. 

Съобщение по чл.188, ал.2 от ЗОП - Дата на публикуване: 02.05.2019г. 

Информация по чл.20, ал.3 от ЗОП - Дата на публикуване: 02.05.2019г. 

Протокол №РСР19-РД92-11/09.05.2019г. - Дата на публикуване: 09.05.2019г. 

Договор №РСР19-ДГ55-13/14.05.2019г. - Дата на публикуване: 14.05.2019г.