ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКИНГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН „СЕРДИКА“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: І-ВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: Паркинг в пространството пред бл.53 в кв.Банишора; ІІ-РА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: Паркинг в пространството пред бл.38А в  кв.Банишора; IIІ-ТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: Паркинг в пространството пред бл.125 в кв.Банишора.

Решение - Дата на публикуване: 27.06.2019г.

Обявление - Дата на публикуване: 27.06.2019г.

Документация - Дата на публикуване: 27.06.2019г.

ЕЕДОП - Дата на публикуване: 27.06.2019г.

Образци - Дата на публикуване: 27.06.2019г.

Протокол №1 за работата на комисията - Дата на публикуване: 22.07.2019г.

Протокол №2 за работата на комисията - Дата на публикуване: 23.07.2019г.

Уведомление по чл.57, ал.3 от ППЗОП - Дата на публикуване: 23.07.2019г.

Протокол №3 от работата на комисията - Дата на публикуване: 26.07.2019г.

Решение №РСР19-РД93-6/29.07.2019г. - Дата на публикуване: 29.07.2019г.

Договор №РСР19-ДГ55-22/02.08.2019г. - Дата на публикуване: 12.08.2019г.

Договор № РСР19-ДГ55-23/02.08.2019г. - Дата на публикуване: 12.08.2019г.

Договор № РСР19-ДГ55-24/02.08.2019г. - Дата на публикуване: 12.08.2019г.

Обявление за възложена поръчка - Дата на публикуване: 02.09.2019г.

Обявление за възложена поръчка - Дата на публикуване: 23.01.2020г.

Обявление за приключен договор - Дата на публикуване: 23.01.2020г.

Обявление за приключен договорДата на публикуване: 27.01.2020г.

Обявление за приключен договор - Дата на публикуване: 01.10.2020г.