Доставка на хранителни стоки и напитки в детски заведения и ясла на територията на СО-район “Сердика”.

Решение 934401 - Дата на публикуване: 19.09.2019г.

Обявление 934407 - Дата на публикуване: 19.09.2019г.

Документация - Дата на публикуване: 19.09.2019г.

ЕЕДОП - Дата на публикуване: 19.09.2019г.

Образци - Дата на публикуване: 19.09.2019г.

Мотиви по чл.231, ал.5 от ЗОП - Дата на публикуване: 19.09.2019г.

Протокол №1 за работата на комисията - Дата на публикуване: 22.11.2019г.

Протокол №2 за работата на комисията - Дата на публикуване: 04.12.2019г.

Протокол №3 за работата на комисията - Дата на публикуване: 12.12.2019г.

Уведомление по чл.57, ал.3 от ППЗОП - Дата на публикуване: 13.12.2019г.

Протокол №4 за работата на комисията - Дата на публикуване: 18.12.2019г.

Доклад за работата на комисията - Дата на публикуване: 18.12.2019г.

Решение за определяне на изпълнител - Дата на публикуване: 19.12.2019г.

Договор №РСР20-ДГ55-5/17.01.2020 - Дата на публикуване: 23.01.2020г.

Обявление за възложена поръчка - Дата на публикуване: 23.01.2020г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Дата на публикуване: 13.05.2022г.