Доставка на гориво за отопление за стационарни отоплителни инсталации в учебни и детски заведения на територията на СО-район "Сердика"

Решение за откриване на процедура - Дата на публикуване: 13.09.2019

Поръчка - спецификация №2/25.09.2019г. - Дата на публикуване: 25.09.2019

Договор №РСР17-ДГ55-1-[4]/05.02.2020 - Дата на публикуване: 28.02.2020

Обявление за възложена поръчка - Дата на публикуване: 28.02.2020