Ремонтно-възстановителни работи, основен ремонт и изграждане на публично осветление на територията на СО-район „Сердика“.

Информация ID 9093684 - Дата на публикуване: 21.10.2019г.

Документация - Дата на публикуване: 21.10.2019г.

Образци - Дата на публикуване: 21.10.2019г.

Разяснения по чл.33 от ЗОП - Дата на публикуване: 30.10.2019г.

Информация по чл.20, ал. 3 от ЗОП - Дата на публикуване: 12.11.2019г.

Съобщение по чл.188, ал.2 от ЗОП - Дата на публикуване: 12.11.2019г.

Протокол №РСР19-РД92-31/19.11.2019г. Дата на публикуване: 19.11.2019г.

Договор №РСР19-ДГ55-37/20.11.2019г. - Дата на публикуване: 25.11.2019г.