Текуща поддръжка и ремонт на пътни съоръжения, улична и алейна мрежа, паркове и междублокови пространства на територията на СО-район „Сердика".

 

Решение - Дата на публикуване: 19.12.2019г.

Обявление - Дата на публикуване: 19.12.2019г.

Документация - Дата на публикуване: 19.12.2019г.

ЕЕДОП - Дата на публикуване: 19.12.2019г.

Образци - Дата на публикуване: 19.12.2019г.

Доклад за работата на комисията - Дата на публикуване: 15.01.2020г.

Решение за прекратяване на обществена поръчка - Дата на публикуване: 15.01.2020г.

Обявление за прекратяване на поръчка - Дата на публикуване: 27.01.2020г.