Ремонтно-възстановителни работи, основен ремонт и изграждане на публично осветление на територията на СО-район „Сердика“.

 

Решение - Дата на публикуване: 19.12.2019г.

Обявление - Дата на публикуване: 19.12.2019г.

Документация - Дата на публикуване: 19.12.2019г.

ЕЕДОП - Дата на публикуване: 19.12.2019г.

Образци - Дата на публикуване: 19.12.2019г.

Доклад за работата на комисията - Дата на публикуване: 23.01.2020г.

Протокол №1 за работата на комисията - Дата на публикуване: 24.01.2020г.

Отваряне на ценово предложение -  Дата на публикуване: 24.01.2020г.

Протокол №2 от работата на комисията - Дата на публикуване: 03.02.2020г.

Доклад за работата на комисията - Дата на публикуване: 07.02.2020г.

Решение за определяне на изпълнител - Дата на публикуване: 07.02.2020г.

Договор №РСР20-ДГ55-10/27.02.2020 - Дата на публикуване: 28.02.2020г.

Обявление за възложена поръчка - Дата на публикуване: 28.02.2020г.

Допълнително споразумение №РСР20-ДГ50-10-[53]/22.12.2022г. - Дата на публикуване: 22.12.2022г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Дата на публикуване: 04.04.2023г.