Сезонно поддържане на тревните площи на територията на СО-район „Сердика“

Информация - Дата на публикуване: 27.04.2020г.

Документация - Дата на публикуване: 27.04.2020г.

Образци - Дата на публикуване: 27.04.2020г.

Информация за удължаване на срока - Дата на публикуване: 14.05.2020г.

Съобщение по чл.188, ал.2 от ЗОП - Дата на публикуване: 14.05.2020г.

Протокол - Дата на публикуване: 19.05.2020г.

Договор - Дата на публикуване: 27.05.2020г.