Повишаване на енергийната ефективност в обекти общинска собственост на територията на СО-район „Сердика”,  по обособени позиции: І -ва обособена позиция: Реконструкция на вътрешно-отоплитена инсталация в ДГ 149 „Зорница”- втора сграда и ІІ-ра обособена позиция:   Извършване на ремонтно-възстановителни дейности в 14 СУ „Проф. Асен Златаров”.

Информация IDДата на публикуване: 13.07.2017г.

Документация - Дата на публикуване: 13.07.2017г.

Образци - Дата на публикуване: 13.07.2017г.

14 СОУДата на публикуване: 13.07.2017г.

149 Детска градинаДата на публикуване: 13.07.2017г.

Информация по чл.20, ал.3 от ЗОП - Дата на публикуване: 31.07.2017г.

Съобщение по чл.188, ал.2 от ЗОП Дата на публикуване: 31.07.2017г.

Протокол №РСР17-РД92-17/09.08.2017г. Дата на публикуване: 09.08.2017г.

Договор №РСР17-ДГ55-23/14.08.2017г. - Дата на публикуване: 14.08.2017г.

Договор №РСР17-ДГ55-24/14.08.2017г. - Дата на публикуване: 14.08.2017г.