Изпълнение на конструктивни и възстановителни работи в сградата на 58 ОУ „Сергей Румянцев” на територията на СО-район „Сердика” по обособени позиции: І-ва обособена позиция: Изготвяне на проект за конструктивно-възстановителни   дейности и ІІ-ра обособена позиция: Извършване на ремонтно-възстановителни дейности.

ИнформацияДата на публикуване: 22.06.2017г.

Документация - Дата на публикуване: 22.06.2017г.

Образци - Дата на публикуване: 22.06.2017г.

Доклад от резултатите за конструктивно обследване и оценка на състоянието на строеж Дата на публикуване: 22.06.2017г.

Информация по чл.20, ал.3 ЗОП - Дата на публикуване: 10.07.2017г.

Съобщения по чл.188, ал.2 ЗОП - Дата на публикуване: 10.07.2017г.

Протокол №РСР17-РД92-11/18.07.2017г. за резултатите от разглеждане на оферти - Дата на публикуване: 10.07.2017г.

Договор №РСР17-ДГ55-19/20.07.2017г. - Дата на публикуване: 20.07.2017г.

Договор №РСР17-ДГ55-20/20.07.2017г. - Дата на публикуване: 20.07.2017г.