Доставка на хранителни стоки и хигиенни материали в детските заведения и ясла на територията на  СО-район “Сердика” по обособени позиции: І-ва обособена позиция: Доставка на хранителни стоки и напитки и ІІ-ра обособена позиция: Доставка на хигиенни материали.

Решение ID 791364Дата на публикуване: 13.06.2017г.

Обявление ID 791365 Дата на публикуване: 13.06.2017г.

Документация - Дата на публикуване: 13.06.2017г.

Образци - Дата на публикуване: 13.06.2017г.

Разяснения Дата на публикуване: 19.06.2017г.

Разяснения - 1 Дата на публикуване: 29.06.2017г.

Протокол №РСР17-РД92-13/21.07.2017 - Дата на публикуване: 21.07.2017г.

Протокол №РСР17-РД92-15/08.08.2017 Дата на публикуване: 08.08.2017г.

Доклад за работата на комисията №РСР17-РД92-16/09.08.2017 Дата на публикуване: 09.08.2017г.

Решение Дата на публикуване: 09.08.2017г.

Писмо до участниците - Дата на публикуване: 09.08.2017г.

Договор №РСР17-ДГ55-28/14.09.2017г. - Дата на публикуване: 14.09.2017г.

Договор №РСР17-ДГ55-28/14.09.2017г. - Дата на публикуване: 14.09.2017г.

Обявление за възложена поръчка ID 808603 - Дата на публикуване: 06.10.2017г.

Обявление за приключен договор - Дата на публикуване: 12.12.2019г.

Обявление за приключен договор - Дата на публикуване: 12.12.2019г.