Възстановяване и извършване на ремонтни дейности на детски площадки на територията на СО-район „Сердика” по обособени позиции: І-ва обособена позиция: Изпълнение на детска площадка, находяща се в УПИ ІІ, кв.9, м. „Зона ГГЦ В-17” ; ІІ-ра обособена позиция:  Реновиране на две детски площадки, находящи се в УПИ ІІ, кв.22, м. „Бенковски”.

Информация ID 9064616Дата на публикуване: 25.05.2017г.

ДокументацияДата на публикуване: 25.05.2017г.

Образци - Дата на публикуване: 25.05.2017г.

ПроектиДата на публикуване: 25.05.2017г.

Разяснения - Дата на публикуване: 31.05.2017г.

Разяснения 2 - Дата на публикуване: 06.06.2017г.

Протокол № РСР17-РД92-9/13.06.2017г. - Дата на публикуване: 13.06.2017г.

Договор № РСР17-ДГ55-16/21.06.2017г. - Дата на публикуване: 20.07.2017г.

Договор № РСР17-ДГ55-17/21.06.2017г. - Дата на публикуване: 20.07.2017г.