Доставка на хранителни стоки и хигиенни материали в детските заведения и ясла на територията на  СО-район “Сердика” по обособени позиции: І-ва обособена позиция: Доставка на хранителни стоки и напитки и ІІ-ра обособена позиция: Доставка на хигиенни материали.

 

РешениеДата на публикуване: 10.02.2017г.

ОбявлениеДата на публикуване: 10.02.2017г.

Документация - Дата на публикуване: 10.02.2017г.

Образци - Дата на публикуване: 10.02.2017г.

Разяснения - Дата на публикуване: 10.03.2017г.

Протокол №РСР17-РД92-6/11.05.2017. - Дата на публикуване: 11.05.2017г.

Протокол №РСР17-РД92-7/12.05.2017. - Дата на публикуване: 12.05.2017г.

Решение за прекратяване на обществена поръчка Дата на публикуване: 15.05.2017г.

Обявление за прекратяване на обществена поръчка Дата на публикуване: 15.05.2017г.