Доставка на гориво за отопление за стационарни отоплителни инсталации в учебни и детски заведения на територията на СО-район "Сердика"

РешениеДата на публикуване: 17.01.2017г.

Документация - Дата на публикуване: 17.01.2017г.

Доклад от дейността на комисията - Дата на публикуване: 23.01.2017г.

Договор за доставка на гориво Дата на публикуване: 23.02.2017г.

Договор за борсово представителство - Дата на публикуване: 23.02.2017г.

Обявление за възложена поръчкаДата на публикуване: 06.03.2017г.

Обявление за приключване на договор - Дата на публикуване: 20.05.2020г.

Обявление за изменения или за допълнителна информация - Дата на публикуване: 20.05.2020г.