Облагородяване на инженерната и социалната инфраструктура на обекти-общинска собственост на територията на СО-район „Сердика” по обособени позиции:  І-ва обособена позиция: Подновяване и преустройство на зона за ежедневен отдих в кв.Орландовци и ІІ-ра обособена позиция:  Облагородяване на терен-общинска собственост в кв.Банишора, бл.16

Информация - ID 9056427Дата на публикуване: 12.09.2016

Документация - Дата на публикуване: 12.09.2016

Образци - Дата на публикуване: 12.09.2016

Протокол №РСР16-РД92-22/29.09.2016г. Дата на публикуване: 12.09.2016

Договор №РСР16-ДГ56-53/05.10.2016г. - Дата на публикуване: 05.10.2016г.

 

Договор №РСР16-ДГ56-54/05.10.2016г. - Дата на публикуване: 05.10.2016г.