Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност в ОДЗ №48 "Братя Грим".

Документация Уникален номер в регистъра на АОП: 01271-2016-0002 - Дата на публикуване: 14.07.2016г.

Решение ID 740471 - Дата на публикуване: 14.07.2016г.

Обявление ID 740472- Дата на публикуване: 14.07.2016г.

ЕЕДОП - Образец №1 - Дата на публикуване: 14.07.2016г.

Образци - Дата на публикуване: 14.07.2016г.

Решение Дата на публикуване: 08.08.2016г.

Обявление за прекратяване ID 743827 Дата на публикуване: 08.08.2016г.