Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от "Норд Индъстри" ЕООД

 

Във връзка с заявление с вх.№ Към РСР23-УГ01-1756/14.03.2023 г. от собственик на имот, находящ се на административен адрес: гр.София, ул.“Старата воденица“ № 4 и съгласно чл.99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/, Ви уведомявам за задължението Ви, да заявите в едномесечен срок нов, постоянен и  настоящ адрес / чл.98 ал.1 и чл.99 ал.1 от ЗГР/.

Съгласно чл.9 ал. 2 от Закона за българските лични документи в същия срок сте длъжни, да подадете заявление за нови, лични документи.