Уведомление за инвестиционно предложение от "СЕКАНД ХЕНДС" ЕООД