Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от "ЕРВО ИМПЕКС" ЕООД

 

 

Данни за нивата на ФПЧ за 2019г. и 2021г. 

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от "ЦЕНТЪР-ПЛАСТ" ЕООД