Избори за Народно събрание насрочени за 2 април 2023г.

 

График за получаване на материали от СИК в изборните места на 01.04.2023г. - 24.03.2023г.
 
Във връзка с произвеждането на предсрочни избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 02.04.2023г., в изпълнение на указателно писмо № РСР23-ИЗ04-29/22.07.2023г. на РИК София 24 ИР, Ви уведомявам, че обучението на членовете на СИК на територията на СО-район “Сердика” ще се проведе присъствено на 27 март 2023г. (понеделник) от 18.00 часа в Синдикален дом на културата на транспортните работници в Република България, с адрес: бул.”Княгиня Мария-Луиза” №106.
 
Заповед № СОА23-РД09-749/16.03.2023 г. на кмета на Столична община за осигуряване на специализиран транспорт на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването в изборния ден за НС, насрочен на 02.04.2023 г.
Дата на публикуване: 22.03.2023
 
Заповед № СОА23-РД09-632/28.02.2023 г. на кмета на Столична община за забрана провеждането на предизборна агитация в административните сгради на СО за изборите за НС, насрочени за 02.04.2023 г. - 02.03.2023г.
 

Уведомление до политичeските партии за провеждане на консултации за определяне състава на СИК - 17.02.2023г.

Места за обявяване на избирателните списъци на територията на СО-район "Сердика"- 15.02.2023г.

 Карта на избирателните секции на територията на СО-район "Сердика" - 15.02.2023г. 

На интернет адрес: https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml  всички граждани могат да направят справка по ЕГН за  номер и адрес на избирателната секция за гласуване. 

Мобилен телефон: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 0.25 ст. без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Стационарен телефон: Избира се 0800 / 14726безплатен за цялата страна.

Столична община осигурява и възможност на телефонен номер 02 / 904 13 51 (безплатен за гражданите) в работни дни между 09:00 часа до 17:30 часа избирателите с постоянен адрес на територията на столицата да получат информация по ЕГН за номер и адрес на избирателната секция, в която могат да упражнят правото си на глас в изборния ден.