Решение № 83/22.02.2018 г. на СОС, с което се приема Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 83/22.02.2018 г. на СОС

Забележка: Прилежащите райони на общинските училища, разположени на територията на район „Сердика" (14 СУ "Проф. д-р Асен Златаров", 48 ОУ "Йосиф Ковачев", 58 ОУ "Сергей Румянцев", 59 ОУ "Васил Левски", 60 ОУ " Св. Св. Кирил и Методий", 29 СУ "Кузман Шапкарев", 100 ОУ "Найден Геров") са описани в Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в Приложение № 3 / на листове от № 6 до № 15/. 

Времеви график на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2018-2019 година, съгласно Приложение 1 от Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 83/22.02.2018 г. на СОС