Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от "ИМПОРТ ЕКСПОРТ М“ ЕООД