СО - район „Сердика“, съобщава, по реда на чл. 12, т.1 от ЗУЗСО и чл. 4, ал. 1, т. 4 от НРНПОООПРУТСО, за постъпил   проект на НАГ - СО, с вх. № РСР20-ВК08-1335-[4] от 01.02.2021г. и във връзка със заповед № РСР21-РА50-14/08.03.2021 г. на Кмет на СО - район „Сердика”, ще се проведе обществено обсъждане на проект за ПУП – Изменение на плана за регулация, на терени „за озеленяване“, между улици от о. т. 23 през о. т. 83, о. т. 84, о. т. 84а,  о. т. 42а, о. т. 44, о. т. 45, о. т. 46, о. т. 47 до о. т.55 и от о. т. 24 през о. т. 90, о. т. 89, о. т. 88, о.т.87, о. т. 51, о. т. 50, о. т. 49, o. т. 49а, о. т. 48 до о. т. 55, м. “кв. Бенковски“, СО-район "Сердика" и план – схеми, по чл. 108 от ЗУТ, по част „Канализация“.

Представянето на проекта ще се проведе на 17.03.2021г. от 18:00 часа, на ул. „Оралица“, м. „кв. Бенковски“ - в градинката срещу площад „Биримирци“, в обхвата на проекта.

Проектът е изложен в кабинет 405, етаж 4 в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88. Писмени становища могат да се депозират в срок до 26.03.2021г. /включително/, в деловодството на СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, етаж 2, или по електронната поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Становища, постъпили след 26.03.2021г. , няма да бъдат разглеждани.

Обществената дискусия ще се проведе на 30.03.2021г. от 17.30 ч. в заседателната зала, в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, ет. 4.

Заповед №РСР21-РА50-14/08.03.2021г.

 

 

Инвестиционно предложение за "Регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община"