Уведомление за инвестиционно предложение от ДП НКЖИ

 

Информация за инвестиционно предложение от "ЕР ЕС Инженеринг" ООД