Обява на основание чл.4, ал.2 и чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредба за ОВОС от "Ди Енд Ви Партнърс" ЕООД

Обява за обособяване на площадка в кв.Бенковски