Обява на основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС относно "Реконструкция на мост на улица "Одеса" над река "Владайска"