Уведомление за инвестиционно предложение от "ЦЕНТЪР-ПЛАСТ" ЕООД

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от ЕКО СТИЙЛ ТРЕЙД“ ЕООД