Уведомление за инвестиционно предложение от "ЕКО ТРЕЙД БГ" ООД