Във връзка с издадена заповед № РСР21-РА50-44/26.05.2021г. на Кмет на СО - район „Сердика”, Ви съобщаваме, че ще се проведе обществено обсъждане за обект: „Схема за въвеждане на еднопосочно движение в квартала между бул. „Сливница“, ул. „Димитър Петков“, бул. „Ген. Столетов“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“ - СО-район „Сердика“.

Представянето на схемата за организация на движението ще се проведе на 31.05.2021г. от 17:30 часа, в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, ет. 4, заседателна зала.

Схемата е изложена в заседателна зала, етаж 4, в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88.

Писмени становища могат да се депозират в срок до 11.06.2021г. /включително/, в деловодството на СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, етаж 2, или по електронната поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Становища, постъпили след 11.06.2021г. , няма да бъдат разглеждани.

Заключителна дискусия ще се проведе на 18.06.2021г. в 17:30 часа в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, ет. 4, заседателна зала.

 

 

       Уведомявам Ви, че  на основание Доклад Във връзка с Доклад с вх.№ РСР20-ВК66-625/25.05.2021г. от отдел „УТСК”, и констативен протокол за премахната сграда с административен адрес: гр.София, ул. „Панагюрище“ № 40, Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Р.България.

       Във връзка с чл.98 ал.1 и чл.99 ал.1 от Закона за гражданската регистрация в едномесечен срок е необходимо да заявите нов постоянен и  настоящ адрес, включен в класификатора.

       Съгласно чл.9 ал. 2 от Закона за българските лични документи в същия срок сте длъжни, да подадете заявление за нови, лични документи.