УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от  "БИСКО 1" ЕООД