Уведомление за инвестиционно предложение от "ЕВРО ИМПЕКС" ЕООД 

Уведомление за инвестиционно предложение от "ЕВРО ИМПЕКС" ЕООД 

Заповед №РД09-109/05.04.2021г.на кмета на район "Банкя"