Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Комета Брюинг" ООД