УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от "БОВА – ТРАНС" ООД

 

СЪОБЩЕНИЕ на осн.чл.129 ал.1 от ЗУТ, по Решение №46 по Протокол №69/26.01.2023