На 17 май 2017 г. в спортен комплекс "Орландоспорт", кв. Орландовци  под патронажа на инж. Тодор Кръстев - кмет на СО - район "Сердика" се проведе традиционния футболен турнир "За купата на кмета".

Спортният празник е посветен на Международния ден на спорта - 17 май и се реализира по проект "Спорт и здраве", финансиран от Програма за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорт на Столична община, в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта 2018”. 


Участваха 10 отбора от всички общински учебни заведения в три възрастови групи - 3-4 клас, 5-7 клас и 8-10 клас. Целта на проекта "Спорт и здраве“ е да популяризира спорта като здравословен начин на живот, възможности за социализация и интеграция чрез спорт на децата от социално уязвими групи, както и дейностите от инициативата „София – Европейска столица на спорта 2018”. 

Всички отбори  заели призови места  получиха купи, медали, грамоти и футболни топки.

 

      На 11 май 2017 г., в киносалона на Синдикалния дом на културата на транспортните работници в България се проведе празничен концерт, по повод 175-годишния юбилей на 60 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

  • 18358948_512196282238103_422043298170876071_o.jpg
  • 18358992_512195902238141_6155310014057355311_o.jpg
  • 18359243_512179548906443_713923313923914223_o.jpg
  • 18359492_512196415571423_1547794888667563726_o.jpg
  • 18401938_512207932236938_8988377611719830526_o.jpg
  • 18403775_512180922239639_1011606775938515519_o.jpg
  • 18422097_512205332237198_8890351303492376551_o.jpg
  • 18422968_512195435571521_3953488664138212516_o.jpg

 

     На 10.05.2017г. МКБППМН, район „Сердика”, в партньорство с 02 РУ – СДВР, организира обучение за секретари на Месни комисии за борба срещу противообществените прояви от всички райони на Столична община. Тема е «Рискове от употребата на наркотични вещества».

Обучението беше открито от секретаря на МКБППМН, район «Сердика» - Мая Митева. Като домакин на събитието , приветствие поднесе кметът на район «Сердика» и председател на МК – инж. Тодор Кръстев.

Гости на семинара бяха г-н Константин Томанов – секретар на ЦКБППМН и началникът на 02 РУ – СДВР – г-н Иван Каназирски, които споделиха информация по темата и участваха по – късно в разискванията.

Г-н Пламен Петров – зам. Началник на 02 РУ – СДВР беше водещ на обучението за психоактивните вещества. Колегите секретари на МК видяха мостри на всякакви видове наркотици. Получи се добра дискусия и в обратна връзка разбрахме, колко е полезен този семинар за всички.