За деца в неравностойно положение, МКБППМН,

Район „Сердика”

/03.07.2017г. – 14.07.2017г./

За девета поредна година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, към СО – Район „Сердика”, организира програма за деца с противообществени прояви и деца в риск. Програмата ще обхване част от лятото, когато децата не са на училище и имат повече свободно време.

Първият ден от Лятната ваканция е посветен на превантивна работа за борбата с тютюнопушенето и алкохола.

Началото беше дадено с посещение в СРЗИ, където децата изпитат чрез симулация какво е да си изпил 3 промила алкохол и да се опитваш да вървиш, чрез т.нар. „алкоочила”.

А куклата Сю пуши и показва колко катрани се отлагат в организма на пушачите. Децата са впечатлени.

След поучителните теми и демонстрации, завършихме в пицария „Андра”, където децата обядваха.

Благодарим на нашите домакини!

 

МКБППМН, СО - район „Сердика”, в календарния си план е предвидила различни дейности през лятото за деца с противообществени прояви и в неравностойно положение , живеещи в условията на висока степен на застрашеност. Целта е превенция на рисковото им поведение. Предвидени са посещения на Столична РЗИ, обучение за алкохол и тютюнопушене, БЧК , оказване на първа долекарска помощ и действия при земетресения – с. Лозен, музеи, галерии, забележителности из центъра на София, боулинг и билярд, национален парк Витоша, църкви, басейни, спортни турнири и други .

Програма „Лятна ваканция - 9” се провежда под патронажа н акмета на СО - Район "Сердика" и

Председател на МКБППМН - инж. ТОДОР КРЪСТЕВ.

Програма „Лятна ваканция - 9” е предиведно да започне от 03.07.2017г. – 14.07.2017г.

Програмата се осъществява в подкрепа на София – Столица на спорта 2018г.

Организатори на програмата са : Мая Митева и Райна Сотирова

       В изпълнение на проект "Интеграция на ученици от етническите малцинства в образователната система" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 бяха извършени следните дейности:

- На 10.02.2017 г. в заседателната зала на СО-район "Сердика", бул. "Княгиня Мария Луиза" 88, се проведе откриваща пресконференция. На участниците в пресконференцията беше представена презентация с заложените дейности по проекта. За информиране на обществеността беше поставено съобщение на информационното табло в сградата на районната администрация.

- Сформиране на клубове по интереси в 59 ОУ, в които се провеждаха занимания по предварително изготвен график с ученици от училището, както следва:

 

 • Клуб "Сексуално и репродуктивно здраве"
 • Клуб "Да сготвим заедно"
 • Клуб " Традиции и култура на етносите"
 • Клуб "Аз и компютъра"
 • Клуб "Баскетбол"
 • Клуб "Футбол"

- Провеждане на допълнителни занимания със спорт и дейности на открито, по време на които учениците от 59 ОУ посетиха Природен парк "Витоша".

 

- Провеждане на изнесено обучение "Здравословен начин на живот" за ученици от 59 ОУ, което се състоя в с. Добринище, в периода от 09.04. до 13.04.2017 г.

- Учениците от клубовете по интереси демонстрираха част от наученото по време на тържеството по-случай 125 години от създаването на 59 ОУ "Васил Левски". Събитието се проведе на 05 май 2017 година в концертната зала на Синдикалния дом на културата на транспортните работници в България. Представена бе презентация за историята на училището, подготвена от учениците от Клуб "Аз и компютъра". Дейностите с учениците от 59 ОУ ще продължат и през новата учебна 2017/2018 година. 

 • IMG_3579.JPG
 • IMG_3730.JPG
 • IMG_3755.JPG
 • IMG_4098.JPG
 • IMG_4114.JPG
 • IMG_4128.JPG
 • IMG_4155.JPG
 • IMG_4158.JPG
 • IMG_4591.JPG
 • IMG_4678.JPG
 • IMG_4866.JPG
 • IMG_4872.JPG