На 30 юни 2017г., петък, Общественият посредник на територията на СО - Лилия Христова ще приема граждани в сградата на СО-район "Сердика"

За повече информация тук

      На 10.02.2017 г. в заседателната зала на СО-район "Сердика", бул. "Княгиня Мария Луиза" 88, беше проведена откриваща пресконференция по проект "Интеграция на ученици от етническите малцинства в образователната система". Проектът се реализира от район "Сердика" на Столична община, като партньори са 59-то основно училище "Васил Левски" и Сдружение "Клуб за интеграция София".

Проектът е финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 и стартира след подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0068-C02 на 13.10.2016 г. Общата стойност на проекта е 150 723,87 лв., от който 128 115.29 лв. Европейско и 22 608.58 лв. Национално съфинансиране. Партньори по проекта са 59-то основно училище "Васил Левски" и Сдружение "Клуб за интеграция София".

        На 13 юни 2017 г. г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община, заедно с инж. Тодор Кръстев – кмет на СО – район „Сердика” и г-жа Даниела Костова – директор на 48 ОУ „Йосиф Ковачев” откриха новопостроения физкултурен салон на 48 ОУ „Й. Ковачев” в район „Сердика”.

На откриването присъстваха представители на Столична община, районната администрация, бивши и настоящи преподаватели и ученици на училището.

Г-жа Фандъкова поздрави всички присъстващи и пожела на учителите и техните ученици да ползват със здраве новопостроения физкултурен салон и да постигат високи спортни резултати в градските и републикански състезания.