По инициатива на МКБППМН при СО – район „Сердика“, в периода 12.10.2020 г. – 23.10.2020 г. в Столичното 59.ОбУ „Васил Левски“, кв. Орландовци, ще бъдат реализирани дейности по проект „Тренингови групи за превенция на агресията и насилието в училище“.

Ще се работи в малки групи с ученици горен курс при спазени противоепидемични мерки.

Водещите на групите са квалифицирани психолози, психодрама терапевти, с богат опит в работата с деца и групи, в това число групи по психодрама за юноши, тренингови групи за социални умения за деца и младежи и др.

          В рамките на програмата учениците ще преминат през 4 модула, по време на които ще бъдат използвани разнообразни интерактивни психологически методи за работа с участниците под формата на ролеви игри, споделяне от роля и от личен опит, притчи, приказки, арт-техники, проективни рисувателни методики, рефлексивни игри, игри за приобщаване и превенция на социалното изключване, разговори за толерантното отношение към другия/ различния, тематични презентации с дискусии по темите и др.

Работата с учениците в Т-групите ще допринесе за разгръщане потенциала на децата, формиране на просоциално, емпатийно поведение и изработване на копинг стратегии за отреагиране на натрупаното напрежение, чрез овладяване метода на ненасилствената комуникация, което ще допринесе за намаляване нивата на агресия и насилие сред учениците.

За координиране на дейностите по проекта, на 23.09.2020 г., бе проведена среща с Директора на 59.ОбУ „Васил Левски“ – г-жа Марияна Божкова, педагогическия съветник на училището, водещите на тренинговите групи и представители на МКБППМН при СО – район „Сердика“.

Реализирането на Проекта е по инициатива на кмета на СО – район „Сердика“ и председател на МКБППМН – инж. Тодор Кръстев.

Проектът се реализира по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта към Дирекция „Спорт и младежки дейности“ на Столична община.

По-случай Деня на София - 17 септември, СО - район "Сердика" организира празничен концерт от 18.00 часа в градинката "Майчин дом", бул. "Христо Ботев".
Културното събитие ще бъде отбелязано с празнична програма, музика и хумор за жителите и гости на района,
с участието на Радо Шоу и народната певица Антония Рангелова.
При провеждането на Събитието ще бъдат спазени всички противоепидемиологични мерки на Министерство на здравеопазването
във връзка с COVID - 19.
Празникът е част от Календара на културните събития на Столична община.
Заповядайте, да отбележим заедно най-специалния ден за нашата Столица – 17 септември.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПРОЕКТ "ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СО ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г."