На 18.04.2016 г. в 29. СУ „Кузман Шапкарев“ се проведе обучение по „Социални компетенции и социално общуване“, с адресант учениците от 5-ти, 6-ти и 7-ми класове. Водещ бе общественият възпитател и психолог към МКБППМН на столичния район „Сердика“ Станислав Пандин.

Учениците трябваше да представят с няколко думи своите „партньори“ по чин, а в последствие участваха в ролеви игри, свързани с общуването в юношеска възраст, взеха участие и в гласуване, в контекста на темата, слушаха песни, изпълнени на акустична китара от водещия.

В обучението взе участие и г-жа Мая Митева (секретар на МКБППМН, р-н „Сердика“), която обяви официалните резултати от гласуването, което конституира едноличния успех на думите „любов“ и „доверие“, в контекста на юношеското приятелство!

     Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните , район Сердика и 02 РУ – СДВР дадоха начало на своя инициатива за запознаване на учениците от училищата в района с рисковете от употреба на наркотични вещества. Реализатори на програмата са Зам. Началникът на 02 РУ – СДВР– Пламен Петров и Секретарят на МКБППМН – Мая Митева .

Децата видяха и се докоснаха до мостри на различни видове наркотични вещества. В дискусия с много въпроси те споделяха какво знаят, от какво трябва да се предпазят и как действат различните видове вещества.

Инициативата стартира в 58 ОУ „Васил Левски” с децата от 7 и 8клас. . Ще продължи и в други училища.

      На 25 април 2017 г. в 58 ОУ „Сергей Румянцев” под патронажа на Кмета на района - инж. Тодор Кръстев се проведе традиционния Великденски турнир по лека атлетика. Турнирът се реализира по проект "Спорт и здраве", финансиран от Програма за развитие на физическото възпитание и спорт в Столична община.

Спортното събитие се провежда за осма поредна година в СО - район "Сердика". Участие взеха 140 състезатели от всички общинските училища от района, в дисциплините - 50 метра гладко бягане, скок на дължина и кросово бягане.

Кметът на района поздрави всички участници и преподаватели за проявената активност и участието им в спортното мероприятие. Турнирът премина в дух на феърплей. Всички участници получиха тениски, а състезателите заели призови места бяха наградени с медали и грамоти.

Проектът "Спорт и здраве" се реализира в подкрепата на инициативата „София – Европейска столица на спорта 2018”.