ОБЯВЕН Е СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ "НЕЗАВИСИМ СЪМ, ЗАЩОТО ВЕЧЕ ИМА КОЙ ДА ПОЛАГА ГРИЖИ ЗА МЕН" - ЗА ОБЯВЕНО ВТОРО КАНДИДАТСТВАНЕ В ПЕРИОДА 16-30.03.2016 г. Проектът е финансиран по Оперативна програма " Развитие на човешките ресурси " 2014-2020 г., процедура з а директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 "Независим живот" .

Списък на класираните кандидати

     В изпълнение на Програма за развитие на физическото възпитание и спорт в Столична община, СО – район „Сердика” работи по проект „Спорт и здраве", който напълно съответства с Общинската Стратегия за развитие на Физическото възпитание и спорт за периода 2016 – 2020 г. на Столична община и се реализира в подкрепа на инициативата "София - Европейска столица на спорта - 2018 година".

Същността на настоящия проект се изразява в провеждането на спортни турнири: Турнир по лека атлетика, организиран по случай Великденските празници и Турнир "За купата на кмета" по футбол, организиран по случай Деня на българския спорт - 17 май.

Участие в спортните прояви ще вземат ученици от всички общински училища в СО – район „Сердика”. Учениците ще имат възможността да проявят своите спортни заложби, чрез участието си в състезанията, което ще окаже положителен възпитателен ефект. Отборите, заели призови места ще бъдат наградени с купи и медали, на всички участници ще бъдат раздадени тениски с логото на Столична община и логото на "София - Европейска столица на спорта - 2018 година".

Проектът обхваща деца и младежи от ІII-ти до Х-ти клас на основните и средни училища в СО - район „Сердика”. Общият брой на участниците ще бъде около 280 ученици от осем училища (включително представители от малцинствен произход), разположени на територията на СО - район „Сердика”. Конкретните дейности по проекта са:

 

  • 20.04.2017 г. от 14.00 часа ще се проведе техническа конференция с преподавателите по ФВС за теглене на жребии и подаване на заявки за участие в турнирите.
  • 25.04.2017 г. от 14.00 часа - Великденски турнир по лека атлетика, възрастови групи 3-4, 5-7 и 8-10 клас. Спорната проява ще се проведе в двора на 58 ОУ „Сергей Румянцев”, кв. „Орландовци”.
  • 17.05.2017 г. от 10.00 часа – Турнир по футбол „За купата на кмета”, посветен на Деня на българския спорт – 17 май, възрастови групи: 3 – 4 клас, 5 – 7 клас и 8 – 10 клас. Спортната проява ще се проведе на Спортен комплекс „Орландо спорт”, кв. „Орландовци”.

 

Всички дейности по настоящия проект ще се проведат под патронажа на инж. Тодор Кръстев – Кмет на СО – район „Сердика” и ще бъдат изпълнени в подкрепа на инициативата "София - Европейска столица на спорта – 2018 година".