На 04.03.2017 г. в кв. Бенковски се проведе Празника на коня - Тодоровден.

Културното събитие се състоя под патронажа на Кмета на район "Сердика" - инж. Тодор Кръстев.

 

 

          По-случай Деня на любителското художествено творчество, или както още е известен "ДЕНЯ НА САМОДЕЕЦА", СО - район "Сердика" съвместно със Синдикалният дом на културата на транспортните работници в България - София, проведоха празничен концерт "Да съхраним българското в район "Сердика", който се състоя на 01 март 2017 г. в киносалона на СДКТРБ – София.

Културното събитие се проведе под патронажа на инж. Тодор Кръстев – Кмет на район "Сердика". В празничния концерт участваха самодейни танцови състави, ансамбли и вокални групи от район "Сердика", всички обединени от любовта към традиционното и съвременно изкуство. Със своите невероятни изпълнения самодейците заредиха публиката с много положителни емоции и настроение.

 

 

Столична община - Район Сердика се включи като работодател в програмата на МОН "Студентски практики" - провеждане на студентски стажове . На 13.02.2017г. започна стажът на група студенти от Нов български университет, специалност "Психология".

Стажът се провежда към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Ментор на студентите е Мая Митева - секретар на МКБППМН.

В програмата на студентите са предвидени срещи със специалисти, работещи в консултативен кабинет "Вяра", посещение на различни институции, работещи с деца, с противоправно поведение. Най - важна част от работата на студентите предстои - разработване и реализиране на превантивни програми за работа в училищна среда. За децата в училище е истинско удоволствие срещите и часовете, проведени заедно със студентите.