Столична община район "Сердика" и Народно читалище "Георги Бенковски", Ви канят на тържественото откриване и традиционните състезания по случай Празника на коня - ТОДОРОВДЕН.

Културното събитие се провежда под патронажа на инж. Тодор Кръстев - кмет на СО - район "Сердика".

Проявата се реализира с подкрепата на Дирекция "Култура" в раздел „Събития на столичните райони” на Календара на културните събития на Столична община.

На 4 март 2017г. /събота/ от 10.00 часа - тържествено откриване на площада на кв. Бенковски

10.30 часа - състезания и демонстрации на стадиона в кв. Бенковски

СО-район "Сердика" съвместно със Синдикалния дом на културата на транспортните работници в България организират празничен концерт, по-случай 1-ви март - Деня на самодееца. Културното събитие ще се проведе на 1 март 2017 г. от 18.00 часа в Концертната зала на СДКТРБ, бул. "Кн. Мария Луиза" № 106.

Вход свободен

Заповядайте да празнуваме заедно!

МКБППМН организира Кампанията на тема: „Добрият човек, добрата постъпка“.

В последните години все повече се натъкваме на новини – отразени в медиите или споделени от наши близки, в които се разказва за хора, извършили или станали обект на престъпление или посегателство, накърняващо тяхното достойнство, право на достоен живот и лично пространство. В голяма част от случаите извършителите или потърпевшите са деца и младежи.

Това се случва толкова често, че сякаш свикнахме с лошите новини. А така ли трябва да бъде? Забелязваме ли добрите постъпки, извършени от добрите хора? Нека дадем шанс на доброто да вземе превес над злото, като покажем, че то съществува! Говорейки и показвайки добрите хора и добрите постъпки възпитаваме у децата ценности и стремеж към правене на добрини, а добрите дела са важна стъпка в превенцията и борбата с противоправното поведение.

Част от кампанията на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Район „Сердика” и консултативен кабинет „Вяра”, организира конкурс на тема : „Добрият човек, добрата постъпка”, в който ще се включат ученици от 5 до 8 клас от училищата от района. Всяко дете от пети до осми клас може да се включи в конкурса за :

 

  • рисунка, с формат 35см на 50см, свободна техника;
  • снимка 18см на 24см.;
  • плакат, с формат 35см на 50см, свободна техника;

 

Официално откриване на изложбата и награждаването ще се състои на 28.02.2017г. от 11.00часа. в Представителството на Европейската комисия в България, гр.София, ул. „Г. Раковски” №124.

Срок за представяне на творбите в МКБППМН : 17.02.2017г.

Телефон за информация - 0886 130 875 – Мая Митева.

Секретар на МКБППМН

Мая Митева