МКБППМН организира Кампанията на тема: „Добрият човек, добрата постъпка“.

В последните години все повече се натъкваме на новини – отразени в медиите или споделени от наши близки, в които се разказва за хора, извършили или станали обект на престъпление или посегателство, накърняващо тяхното достойнство, право на достоен живот и лично пространство. В голяма част от случаите извършителите или потърпевшите са деца и младежи.

Това се случва толкова често, че сякаш свикнахме с лошите новини. А така ли трябва да бъде? Забелязваме ли добрите постъпки, извършени от добрите хора? Нека дадем шанс на доброто да вземе превес над злото, като покажем, че то съществува! Говорейки и показвайки добрите хора и добрите постъпки възпитаваме у децата ценности и стремеж към правене на добрини, а добрите дела са важна стъпка в превенцията и борбата с противоправното поведение.

Част от кампанията на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Район „Сердика” и консултативен кабинет „Вяра”, организира конкурс на тема : „Добрият човек, добрата постъпка”, в който ще се включат ученици от 5 до 8 клас от училищата от района. Всяко дете от пети до осми клас може да се включи в конкурса за :

 

  • рисунка, с формат 35см на 50см, свободна техника;
  • снимка 18см на 24см.;
  • плакат, с формат 35см на 50см, свободна техника;

 

Официално откриване на изложбата и награждаването ще се състои на 28.02.2017г. от 11.00часа. в Представителството на Европейската комисия в България, гр.София, ул. „Г. Раковски” №124.

Срок за представяне на творбите в МКБППМН : 17.02.2017г.

Телефон за информация - 0886 130 875 – Мая Митева.

Секретар на МКБППМН

Мая Митева

На 18-ти и 19-ти януари 2017 г. в 59 ОУ „Васил Левски“ се проведе районното първенство по волейбол, част от „Ученически игри“ 2016/2017г. Във възрастова група 5-7 клас – при момичетата, отборът на 60-то ОУ победи отбора на 58 ОУ , а при момчетата - победи отборът на 58 ОУ. При юношите и девойките – 8-10 клас, 14 СУ спечели мачовете срещу 58 ОУ. Отборите на 14 СУ във възрастова група 11-12 клас при юношите и девойките победиха отборите на 29 СУ и заеха първите места.

 

На 17 януари 2017 г. в 100 ОУ "Найден Геров" се проведе районното първенство по шахмат, възрастова група - 5 - 7 клас.

Участваха отборите на 48 ОУ, 60 ОУ, 14 СУ и 100 ОУ.

Първо място зае отбора на 48 ОУ "Йосиф Ковачев".

Шахмат