Изтегляне на документи за кандидатстване на следния линк: https://www.sofia.bg/opos

Заповед №РСР20-РД09-123/03.05.2020г.

Съгласно Решение №135 от 16.04.2020 г. на Столичен общински съвет, лицата, на които са издадени Разрешения за ползване на място за извършване на търговия на откритои/или Разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти върху терен общинска собственост, по реда на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, не заплащат съответната такса, за периода на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България.

Облекченията се прилагат по отношение на търговски обекти които са преустановили своята дейност, както и на такива които не могат да упражняват правата си по издадените Разрешения за ползване на място за извършване на търговия на откритои/или Разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти върху терени – общинска собственост, поради въведените мерки.

Ползването на облекченията става чрез подаването на изрична декларация от заинтересованите лица, в която те декларират наличие на съответните обстоятелства и срока, за който са преустановили дейност.

С пълното съдържание на  решението на Столичен общински съвет можете да се запознаете тук:

https://council.sofia.bg/documents/20182/826413/R.135.pdf/54ec90c2-bc16-40cf-a730-f6d2c5d9f8e9

За Ваше улеснение примерни декларации можете да изтеглите от тук:

Декларация за лицата , преустановили дейност

Декларация за лицата, които не могат да упражнят правата си (изцяло или частично) по издадените разрешения

За повече информация и съдействие можете да се свържете с длъжностни лица от районна администрация на телефон (02) 931 51 18.