Столична община, дирекция „Спорт и младежки дейности“, в партньорство с Център за подкрепа на личностно развитие (ЦПЛР) – Спортна школа – София, Център за подкрепа на личностно развитие – Център за изкуства, култура и образование – София и Национални спортни федерации за втора поредна година организират Програма „Ваканция“. Пълна информация за програма "Ваканция" на Столична община, дирекция "Спорт и младежки дейности", можете да видите тук: https://www.sofia.bg/documents/20182/8554405/2020-06-17-%D0%92%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%AF+_+2020.pdf/e2b09fee-86b7-465b-86b0-1454ca5febb1?fbclid=IwAR3OjqQfwlSuEMo_kih9drDbd4rIDhQmnEfLfJ93q2MvIhjBLbPmJQ_ugCY

Районните администрации също се включват с разнообразни дейности в Програма "Ваканция". Ето какви са те -https://www.sofia.bg/municipal-program-vacation?fbclid=IwAR2woLh8TESHtcbaYOEGQhU7TsCtkKxYX-KXA5S7IeJDdE42EJ7HAGb2YDA

 

От 16.06.2020г. до 16.07.2020г. Столична община ще проведе информационни срещи за гражданите в Районните администрации по График, част от разяснителната кампания на СО в рамките на проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи" по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020г."

График за провеждане на срещите за район "Сердика":