Заявки за доброволци се приемат централизирано на тел. 0700 17 310 (24/7) - Контактен център на Столична община или чрез попълване и подаване на заявление по електронен път - "Заявление за доброволец", което е налично в Системата на Контактен център на СО - https://call.sofia.bg в рубрика "Писма, жалби, ЗДОИ и др."