Уважаеми съграждани, информираме Ви, че от днес /02.06.2021г./започва ремонт на тротоара на ул. “Охрид” - южен тротоар, в обхваната от ул. “Странджа” до ул. “Опълченска”.
За целта са разлепени и информационни табели, с молба да няма паркирали автомобили на тротоара, които да възпрепятстват започването на ремонта.
Извиняваме се за причиненото неудобство.

Съгласно Решение № 220 от 22.04.2021 г. на Столичен общински съвет, лицата, страни по действащи договори за наем на общински нежилищни имоти, сключени с кмета на СО – район „Сердика“ и страни заплащащи финансово обезщетение, не дължат заплащане на договорената наемна цена или дължимото обезщетение за времето, през което са преустановили своята дейност в съответните обекти, за срок, не по – дълъг от 01.02.2021 г. до 30.06.2021 г.

За целта се подават декларации по образец, които можете да изтеглите изтеглите от тук:

  1. Декларация № 1
  2. Декларация № 2

Към съответните декларации (№ 1 и № 2) наемателите и ползвателите, преустановили своята дейност следва да приложат:

За лицата, регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност: справка-декларация по чл. 125 ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл. 124 ЗДДС, за периода от 01.02.2021 г. до 30.06.2021 г.

За лицата, нерегистрирани по ЗДДС: месечен отчет за периода от 01.02.2021 г. до 30.06.2021 г. и свидетелство за регистрация на фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

Възлага на органите на управление на публичните предприятия със сто процента участие на Столична община в капитала да освободят изцяло от заплащането на наемна цена или дължимото обезщетение, наематели по договори за наем, респективно ползвателите на нежилищните имоти по договори, за срока, през който са преустановили своята дейност, но не по-дълъг от 01.02.2021 година до 30.06.2021 година, за обекти и/или имоти, или части от имоти - собственост на дружествата или предоставени им за управление от Столична община.

За лицата, които са предплатили наемната цена или дължимото обезщетение, сумата на недължимите вноски или обезщетение се приспада за вноските, дължими за периода след прекратяване на взетите противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община.

Документите се подават в срок до 31.07.2021 г.

С пълния текст на решението на Столичния общински съвет можете да се запознаете тук: Решение 220 от 22.04.2021г. на СОС

За повече информация и съдействие, можете да се свържете с длъжностни лица от районна администрация на телефон: (02) 931 51 18.

 

Уважаеми съграждани, във връзка с НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавните или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, кандидатствалите родители, подали Заявление - Приложение №1 към чл. 8, ал. 1, следва да подадат искане за компенсация в срок до 5.06.2021г., за периода от месец януари до месец май 2021г.

Формулярите за искания може да намерите на сайта на СО – район „Сердика“. Същите могат да бъдат представени   в деловодството на районната администрация ет.2 ст.220 или на имейл адрес  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76

Искане за разходи за заплащане на такси за обучение, сключени с частна детска градина или частно училище

Искане за разходи за заплащане на такса по договори за отглеждане и обучение, сключени с лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за лица

Искане за разходи за заплащане на възнаграждения по договори за обучение, сключени с физически лица или за отглеждане на дете в размер 20 на 100 от разходите по договори за обучение, сключени с физически лица