От 16.06.2020г. до 16.07.2020г. Столична община ще проведе информационни срещи за гражданите в Районните администрации по График, част от разяснителната кампания на СО в рамките на проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи" по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020г."

График за провеждане на срещите за район "Сердика":

2 ЮНИ - ДЕН НА БОТЕВ И НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ!
ДА ОТДАДЕМ ЗАСЛУЖЕНА ПОЧИТ НА ГЕРОИТЕ!
ПОКЛОН!