Уважаеми родители,

Бихме искали да Ви уведомим, че  започна подготовката за отваряне на детските градини/ясла на територията на СО - район „Сердика“.

Детските градини ще отворят врати и ще приемат децата от 26 май.

СДЯ № 70 „Мечо Пух“ ще приема деца от 1 юни.

Децата ще се приемат при спазване на всички противоепидемични мерки и при проверка на здравословното им състояние на входа на детската градина/ясла.

Всяка сутрин тяхното здравословно състояние ще се проверява от медицинския персонал на детската градина/ясла, като децата с висока температура и грипоподобни симптоми трябва да останат вкъщи до пълното си възстановяване.

При приема на децата няма да се изискват медицински бележки.

При постъпване е необходимo родителите да представят попълненa следната декларация за информирано съгласие.