Съгласно Решение №136 от 16.04.2020 г. на Столичен общински съвет, лицата, страни по действащи договори за наем на общински нежилищни имоти, сключени с Кмета на СО – район „Сердика“, преди 13.03.20 г. не дължат заплащане на договорената наемна цена за времето, през което са преустановили своята дейност в съответните обекти, за срок, не по – дълъг от срока на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община.

За лицата, страни по действащи договори на общински нежилищни имоти, сключени с Кмета на СО – район „Сердика“, преди 13.03.20г., за които е налице спад на приходите от продажби, в резултат на въведените

противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община, ще заплащат наемна цена в намален размер за срок не по-дълъг от срока на действие на въведените противоепидемични мерки, съобразно предвидения в решението ред.

С пълния текст на решението на Столичния общински съвет можете да се запознаете тук:

https://council.sofia.bg/documents/20182/826413/R.136.pdf/9b117501-5a08-42d3-93f5-8502949b6a99

За повече информация и съдействие, можете да се свържете с длъжностни лица от районна администрация на телефон: (02) 931 51 18.

Декларации по образец можете да изтеглите от тук:

Приложение № 1 за дружества, преустановили дейността си
Приложение № 2 за еднолични търговци и физически лица, преустановили дейността си
Приложение № 3 за еднолични търговци и физически лица със спад в приходите от продажби
Приложение № 4 за дружества със спад в приходите от продажби

Към съответната декларации (№ 1 и №2) наемателите, преустановили своята дейност следва да приложат:

  • За лицата, регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност: справка-декларация по чл. 125 ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл. 124 ЗДДС, за периода на въведените противоепидемични мерки.
  • За лицата, нерегистрирани по ЗДДС: месечен отчет за периода на действие на въведените противоепидемични мерки и свидетелство за регистрация на фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

Към съответната декларации (№3 и №4) наемателите със спад в приходите следва да приложат:

  • За лицата, регистрирани по ЗДДС: справка-декларация по чл. 125 ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл. 124 ЗДДС, за периода на извънредното положение и за същия период 2019 г.
  • За лицата, нерегистрирани по ЗДДС: месечни отчети от фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност за периода на действие на въведените противоепидемични мерки и месечни отчети за същия период 2019 г., и свидетелство за регистрация на фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

За лица, регистрирани след 1 март 2019 година в съответния регистър или вписани като търговци след посочената дата, поради липса на счетоводни данни за оборота им през аналогичния период от 2019 г., се прилага фиксирана отстъпка от 20% от наемната цена, като за целта представят доказателства за дата на регистрация, съответно вписване в регистър.

За занаятчиите, регистрирани съгласно Закона за занаятите, се прилага фиксирана отстъпка от 50% от наемната цена, след представяне на документ за регистрацията им като такива от компетентните органи.

За земеделските производители, които не могат да представят изискуемите съгласно това решение документи, доказващи спад в оборота, се прилага фиксирана отстъпка от 20%.

Във връзка с многобройните въпроси и коментари в Социалните мрежи относно реда за подаване на заявления за кандидатстване за прием в 1. клас, уведомяваме следното:

Заявлението за кандидатстване представлява образец – Приложение № 1 (Предишно Приложение № 2, изм. – Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) към СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община (Системата).

Предвид създадения ред във връзка с обявеното извънредно положение Ви информираме, че не е необходимо да  принтирате, подписвате и сканирате (фотографирате) заявлението.

Родителите, които разполагат с електронен подпис и желаят, могат да подпишат и изпратят заявленията си подписани, а тези, които не разполагат с такива, могат да изпратят своите заявления без подпис.

След класиране, при записване в съответното училище на място, родителят/настойникът следва да представи на хартиен носител с подпис своето заявление, подадено по електронен път, придружено с оригинал на Удостоверението за завършено предучилищно образование и документи по т. 8.5 и т. 8.10 от Системата (когато са относими).

Оставаме на разположение!

Вашите въпроси може да задавате на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на телефон 02 943 3183.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

Във връзка с предстоящото откриване на кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас за учебната 2020-2021 г., на 21 април т.г., СО - район „Сердика“ уведомява родителите, че удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в училище, съобразно изискванията на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища, ще бъдат осигурявани от районните администрации като справки,  изцяло по служебен път без да е необходимо родителите да посещават общинската администрация за заявяване/получаване на документи и да заплащат такси за тях. Това са:

- Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години;

- Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години;

- Удостоверение за настоящ адрес;

- Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца;

- Удостоверение за раждане на детето.

Освен горното, родителите могат да изтеглят Заявленията за кандидатстване, да ги попълнят вкъщи, а след това да ги изпратят по електронен път на електронната поща на съответното училище.

По този начин електронизираме целия процес, като на родителите няма да се налага да посещават институциите, а изцяло от вкъщи ще имат възможността да подадат заявленията за своите кандидат-първолаци.

Припомняме критериите за прием в първи клас, съгласно Решение №129 по протокол №72 от 14.03.2019 г. на Столичен общински съвет за приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.


Водещ принцип при приема продължава да бъде уседналостта.

Остават в сила прилежащите райони на училищата, които дават най-много точки при кандидатстване.


Прилежащи райони на общинските училища на територията на Столична община за прием в първи клас за учебната 2020/2021 г.

График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 г.

Информация и контакти на общинските училища в СО – район „Сердика“.

Цялата информация за тазгодишната кампания по приема в първи клас можете да намерите в рубрика „Новини“ на интернет страницата на район „Сердика“: http://www.serdika.bg, както и в рубрика „Образование" на електронния портал на Столична община: https://www.sofia.bg/education-messages.

Заедно ще се справим!