Уважаеми родители, Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас - учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес, както и за семейно положение ще се извършват служебно от директорите на съответното училище и районните администрации, без да е необходимо да посещавате районната администрация!

Заедно ще се справим!

Заявки за доброволци се приемат централизирано на тел. 0700 17 310 (24/7) - Контактен център на Столична община или чрез попълване и подаване на заявление по електронен път - "Заявление за доброволец", което е налично в Системата на Контактен център на СО - https://call.sofia.bg в рубрика "Писма, жалби, ЗДОИ и др."