Уважаеми съграждани,
На линка по-долу в описанието, може да откриете в цифров формат, проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, по реда на чл. 16 от ЗУТ за П.З. „Илиянци-изток“:
https://www.sofia-agk.com/SearchDevelopmentPlans/Info/242

Уважаеми съграждани,
По искане на инж. Тодор Кръстев – Кмет на СО-район „Сердика“ е издадена Заповед на главен архитект на Столична община за започване на процедура за изграждането на ул. „Нешо Бончев“ в участъка от ул. „Първа Българска армия“ до ул. „История Славянобългарска“.
С изграждането на улицата ще се създаде нова напречна връзка между бул. „История славянобългарска“ и ул. „Първа Българска армия“ и значително ще се подобри транспортното обслужване на територията - разстоянието между съществуващите напречни връзки бул. „Илиянци“ и ул. „Каменоделска“ е 2км.
Старите подробни устройствени планове, в които попада ул. „Нешо Бончев“ са одобрени при обществено икономически и устройствени условия, които не съответстват на съвременния трафик.
За изграждане на улицата е необходимо да се изменят устройствените планове, което е започнато с тази заповед.
Заповедта се съобщава на заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ по реда на чл.124б, ал. 2 от ЗУТ.
Заинтересованите лица могат да се запознаят с издадената заповед в сградата на районната администрация.

Заповед №РА50-765/18.10.2019г.

На 30 октомври 2019 г., СО - район "Сердика" организира празничен концерт,
по случай 1-ви ноември - Деня на Народните будители.
Културната проява ще се проведе от 10.30 часа в кино театър "Освобождение"
и е част от Календара на културните събития на Столична община.
Заповядайте да празнуваме заедно!